Медицински термини с буквата И-

изкуствено дишане – изкуствена вентилация на белите дробове при липсващо дишане. на латински език: respiratio artificialis. на английски език: artificial respiration. идиопатичен – с неизвестен произход, есенциален. на латински език:…

Медицински термини с буквата Б

бронхиална астма – лергично заболяване, протичащо с пристъпи на експираторен задух поради нарушена бронхиална прохо­димост. на латински език: a. bronchiale. на английски език: bronchial asthma. Бабински, рефлекс на – дорзална…